Poradnia zdrowia psychicznego

lekarz0092Poradnia zdrowia psychicznego stanowi integralną część psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Poradnia jest prowadzona według zasad opieki czynnej, polegającej m.in. na wyjściu z poradni do samego pacjenta w jego środowisku. Personel poradni nie może być bierny w stosunku do chorego, pozostawiając mu decyzję leczenia. Chorzy do poradni są kierowani przez lekarzy rejonowych lub szpitale psychiatryczne. Szczególnie ważne jest przekazywanie chorego przez szpitale, umożliwia to poradni kontynuowanie obserwacji i leczenia. Systematyczne prowadzenie działań terapeutycznych przez poradnię niejednokrotnie zapobiega nawrotom choroby. Poradnia otrzymuje zawiadomienie o chorych wypisanych ze szpitala, prowadzi ich ewidencję. Chorzy najczęściej do poradni zgłaszają się sami lub z rodziną, w wypadku niezgłaszania się, poradnia zaprasza pacjentów listownie z wyznaczonym terminem wizyty, bądź kieruje do nich pracownika socjalnego lub pielęgniarkę. Pielęgniarka, pracując w poradni zdrowia psychicznego, powinna pamiętać, że właściwie ona jest osobą, z którą zgłaszający się pacjent styka się po raz pierwszy, że często przychodzi on po przezwyciężeniu wielkich oporów. Dlatego od jej zachowania, sposobu bycia, kultury osobistej, umiejętności nawiązania kontaktu z chorym i jego rodziną zależy, czy będzie współpracował z personelem poradni, czy zaakceptuje metody terapeutyczne. Istotne jest, jakie wrażenie odniesie chory podczas pierwszego kontaktu z pielęgniarką. Umiejętne postępowanie personelu wpływa kojąco na chorych i zdecydowanie ułatwia dalsze postępowanie terapeutyczne. Zdobycie zaufania pacjentów i wzbudzenie w nich chęci do leczenia jest dowodem dobrej organizacji pracy personelu poradni. Do codziennych obowiązków pielęgniarki z poradni zdrowia psychicznego należy czuwanie nad atmosferą panującą w poczekalni, podział chorych w poczekalni według ich stanu oraz kierowanie na badania przede wszystkim chorych wykazujących zaburzenia zachowania i postępowania, przygotowanie chorego do badania lekarskiego, pomoc przy badaniu, przeprowadzanie wywiadów z rodziną, udzielanie rodzinom i chorym informacji, uwag, wskazówek odnośnie do postępowania z chorym psychicznie.