Najlepiej rokujące nowotwory

zdr1Na pierwszym miejscu pod względem rokowań plasuje się rak skóry. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa jego typy, pierwszy to rak podstawno komórkowy i drugi kolczysto komórkowy. Pierwszy z nich nie daje przerzutów, najskuteczniejsza metoda jest po prostu chirurgiczne usunięcie zmiany. W tym przypadku odsetek przeżyć do 5 roku sięga 100 procent. Drugi z tych nowotworów rzadko daje przerzuty a analogiczny odsetek to 90 procent. Na kolejnym miejscu plasuje się rak tarczycy, jest to najczęściej występujący nowotwór gruczołów wydzielania wewnętrznego. Odsetek przeżyć dla 5 lat wynosi 84 procent. Kolejne miejsce zajmuje rak piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Wskaźnik przeżyć 5 letnich wynosi 75 procent. Kolejny to rak trzonu macicy nazywany też rakiem endometrium, wykrywany jest on przede wszystkim u kobiet w wieku okołomenopauzowym. Choroby tej nie wykrywa badanie cytologiczne, konieczne jest, zatem badanie histopatologiczne materiału pobranego z jamy macicy. Analogiczny odsetek wynosi 75 procent, jeśli chodzi o pierwszy stopień zaawansowania. W kolejnych stopniach odnotowujemy spadek do 60 procent. Coraz skuteczniej leczy się ziarnicę złośliwą, jeszcze do niedawna nowotwór ten zgarniał ogromne żniwo. A dziś nowotwór ten zalicza się do dobrze rokujących. Dzięki rozwojowi metod leczenia w tym chemioterapii. Odsetek przeżyć 5 letnich wynosi 78 procent u kobiet i 72 u mężczyzn.