Specjalistyczne zabiegi diagnostyczne

Zabiegi lecznicze i pielęgniarskie u psychicznie chorych powinny być w zasadzie wykonywane w pozycji leżącej chorego i w warunkach najbardziej wygodnych dla chorego i pielęgniarki. Chory powinien być tak ułożony, aby możliwy był dostęp do niego ze wszystkich stron. Miejsce wykonania zabiegu musi być odpowiednio oświetlone. Psychicznie chory nieraz opiera się i broni przed koniecznym zabiegiem czy badaniem i pielęgniarka musi być przygotowana na niespodziewane ruchy chorego i nagłe przeszkody. Toteż im bardziej złożony jest zabieg, im mniejsze zrozumienie chorego, tym większe jest niebezpieczeństwo z jego strony i tym staranniejsze musi być przygotowanie do zabiegu i zapewniona dodatkowa pomoc pielęgniarska. Przed zabiegiem należy więc obmyśleć najbardziej wygodne warunki jego wykonania, przygotować wszystkie niezbędne przybory i odpowiednio je ułożyć. Nawet przy wykonywaniu najprostszych zabiegów, jak mierzenie ciepłoty, może nastąpić zranienie chorego, tym bardziej więc trzeba być ostrożnym i przewidującym przy wykonywaniu wstrzyknięć dożylnych i domięśniowych. Zabieg ten wykonuje się w szpitalu psychiatrycznym zwykle w celu diagnostycznym dla otrzymania płynu mózgowo- -rdzeniowego z przestrzeni oponowych. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym często wykazują rozpoczynającą się chorobę organiczną mózgu, jeszcze zanim objawią się wyraźne zaburzenia psychiczne. Rodzaj zmian stwierdzonych laboratoryjnie w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwia też ustalenie sposobu leczenia. Jednakże nakłucie lędźwiowe może być niebezpieczne dla życia chorego, jeżeli przy tym nie przestrzega się zasad postępowania zapobiegających uszkodzeniu zdrowia chorego, a przede wszystkim odpowiedniego ułożenia chorego i przytrzymania go podczas zabiegu oraz zasad aseptyki. Do zabiegu należy przygotować: wyjałowione igły do nakłucia lędźwiowego z mandrynami, jałowe probówki z naklejoną kartką, zestaw strzykawek, igły dożylne i domięśniowe, pęsety anatomiczne, manometr do zmierzenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, gaziki, środki dezynfekcyjne, eter, jodyna, kwaczyki, miski nerkowate, przylepiec, środki krążeniowe.